Regs

Instal·lació de:

  • Regs automàtics i equips de pressió
  • Aspersors emergents d’angle graduable per gespa
  • Difusors o tubs de goteig per les rocalles
  • Electrovàlvules i programes electrònics

Previament a la instal·lació es realitzarà un estudi per a determinar el nombre d’estacions, la pressió i el cabal d’aigua necessari per al funcionament del reg.

Comments are closed